Varsity vs Central Catholic Nov 17 2017

Varsity vs Central Catholic Nov 17 2017

Varsity vs Cosumnes Oaks Oct 27 2017

Varsity vs Cosumnes Oaks Oct 27 2017

Senior Night Oct 27 2017

Senior Night Oct 27 2017

JV vs Cosumnes Oaks Oct 27 2017

JV vs Cosumnes Oaks Oct 27 2017

Frosh vs Cosumnes Oaks Oct 26 2017

Frosh vs Cosumnes Oaks Oct 26 2017

Varsity vs Roseville Oct 20 2017

Varsity vs Roseville Oct 20 2017

JV vs Roseville Oct 20 2017

JV vs Roseville Oct 20 2017

Homecoming Oct 6 2017

Homecoming Oct 6 2017

Varsity vs Ponderosa Oct 6 2017

Varsity vs Ponderosa Oct 6 2017

JV vs Ponderosa Oct 6 2017

JV vs Ponderosa Oct 6 2017

Varsity Quarry Bowl 2017 (2 of 2)

Varsity Quarry Bowl 2017 (2 of 2)

JV Quarry Bowl 2017 (2 of 2)

JV Quarry Bowl 2017 (2 of 2)

Varsity Quarry Bowl 2017 (1 of 2)

Varsity Quarry Bowl 2017 (1 of 2)

JV Quarry Bowl 2017 (1 of 2)

JV Quarry Bowl 2017 (1 of 2)

Frosh Quarry Bowl 2017

Frosh Quarry Bowl 2017

Varsity vs Granite Bay Sept 1 2017

Varsity vs Granite Bay Sept 1 2017

JV vs Granite Bay Sept 1 2017

JV vs Granite Bay Sept 1 2017

Frosh vs Granite Bay Aug 31 2017

Frosh vs Granite Bay Aug 31 2017

Maroon & Gold Aug 11 2017

Maroon & Gold Aug 11 2017