TheWinningShot | Varsity Nov 27 Foundation game vs Woodcreek

DSC_8774DSC_8779DSC_8857DSC_7348DSC_7352DSC_7366DSC_7383DSC_7392DSC_7404DSC_8874DSC_7448DSC_7453DSC_7461DSC_7473DSC_7477DSC_7484DSC_7495DSC_7503DSC_7515DSC_7525