TheWinningShot | Varsity Nov 27 Foundation game vs Woodcreek

DSC_6905DSC_6910DSC_6925DSC_6941DSC_6948DSC_6965DSC_6999DSC_7025DSC_7026DSC_7029DSC_7030DSC_7031DSC_7032DSC_7044DSC_7048DSC_7106DSC_7117DSC_7128DSC_7130DSC_7172