TheWinningShot | Varsity vs Ponderosa Feb 14 2018
DSC_6926DSC_6928DSC_3908DSC_3920DSC_3930DSC_3937DSC_3961DSC_3975DSC_3980DSC_6942DSC_6950DSC_6953DSC_6963DSC_6968DSC_6978DSC_6980DSC_6998DSC_6999DSC_7016DSC_7018